Archiwizacja dokumentów papierowych
podziel się:

Nasze archiwum dokumentów jest jednym z najnowocześniejszych w Polsce. Od ponad 20 lat optymalizujemy pracę magazynu, zapewniając klientom przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji zgodnie z najbezpieczniejszymi na rynku standardami. Archiwizacja dokumentów jest realizowana przez ArchiDoc w oparciu o specjalistyczne rozwiązania informatyczne. Nasz autorski system INDO ON-LINE pozwala każdemu uprawnionemu użytkownikowi odnaleźć dokument w bazie, a następnie wypożyczyć go w formie elektronicznej lub papierowej. Zamówione dokumenty jesteśmy w stanie udostępnić nawet w ciągu 4 godzin.

Oferujemy:

 • przechowywanie i archiwizowanie dokumentów;
 • udostępnianie oryginałów lub skanów dokumentów;
 • porządkowanie dokumentów kategorii A i B;
 • brakowanie i niszczenie dokumentów;
 • opracowanie normatywów kancelaryjno-archiwalnych.
   

ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW W ARCHIDOC:

Archiwizacja dokumentów papierowych - korzyści biznesowe:
 • Ograniczenie kosztów - tańsze przechowywanie dokumentacji.
 • Realizacja procesu zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
 • Uproszczenie dostępu do dokumentów archiwalnych – łatwy sposób wyszukiwania i zamawiania dokumentacji.
 • Uporządkowanie dokumentacji i inwentaryzacja zasobu aktowego w ramach całej organizacji, wskazywanie dokumentacji której okres przechowywania upłynął.
 • Ujednolicenie opisów jednostek aktowych w ramach całej organizacji,
 • Możliwość podglądu statusu jednostki aktowej (czy jest aktualnie wypożyczona i komu).
 • Tworzenie systemowych powiązań pomiędzy jednostkami aktowymi oraz dokumentacją papierową i odpowiadającym jej obrazom elektronicznym.
 • Optymalizacja i systemowe przypisanie kosztów wypożyczanej lub skanowanej dokumentacji.
 • Prosty dostęp do informacji oraz raportowanie:
  • raporty ilościowe przechowywanej dokumentacji
  • raporty dotyczące wypożyczeń i skanowania dokumentacji
  • raporty dotyczące brakowania i niszczenia dokumentacji
  • inne (na życzenie)