Bezpieczeństwo danych
podziel się:

W ciągu roku przetwarzamy setki milionów dokumentów i danych. Stosujemy wielopoziomowe zabezpieczenia, gwarantujące klientom najwyższy poziom ochrony danych i ciągłość realizacji procesów.
 

Bezpieczeństwo fizyczne

Maksymalna ochrona powierzonych dokumentów jest możliwa dzięki zastosowaniu kompleksowych rozwiązań bezpieczeństwa, wśród których można wymienić:

 • całodobowy monitoring obiektu oraz pomieszczeń operacyjnych,
 • wyposażenie Centralnego Archiwum w dedykowany system przeciwpożarowy,
 • systemy kontroli dostępu do wszystkich pomieszczeń,
 • dostęp do systemów informatycznych tylko i wyłącznie uprawnionych osób (z kontrolą logowania i systemem okresowo przydzielanych haseł),
 • systemowe śledzenie czynności operacyjnych wykonywanych przez pracowników,
 • transmisję danych przy pomocy bezpiecznych połączeń szyfrowanych,
 • śledzenie drogi dokumentu (zasada wielokrotnej kontroli na każdym etapie obróbki nośnika),
 • zapewnienie wysokiej niezawodności i dostępności systemów informatycznych (klastrowanie, replikacja, redundancja sprzętowa, centrum zapasowe),
 • ochronę danych i ich archiwizację (tworzenie kopii zapasowych wielokrotnie w ciągu dnia, szybkie odzyskanie danych, składowanie danych w ośrodku zapasowym),
 • system ochrony przed atakami z sieci (zastosowanie tzw. ścian ogniowych oraz ochrony antywirusowej),
 • możliwość pracy w wewnętrznych sieciach korporacyjnych Klienta.
   

Bezpieczeństwo procedur

ArchiDoc spełnia wymogi bezpieczeństwa danych, określone polskimi normami prawnymi (w tym Ustawy o rachunkowości, Ochronie Danych Osobowych czy Rozporządzenia Ministra Kultury w sprawie zasad przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców).

Dodatkowo firma jest cyklicznie poddawana audytom Urzędu Marszałkowskiego, pod kątem spełnienia wymogów wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych.
 

Certyfikaty i pozwolenia

Posiadamy Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego wydawane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, poświadczające właściwą ochronę informacji niejawnych. 

Pracownicy ArchiDoc każdorazowo przechodzą odpowiednie szkolenia w zakresie znajomości wewnętrznych rozwiązań bezpieczeństwa oraz "Ochrony Informacji Niejawnych". Część z nich posiada certyfikaty "Poświadczenia Bezpieczeństwa" wydane przez ABW. Dodatkowo każdy pracownik podpisuje klauzulę poufności o ochronie tajemnicy służbowej.