podziel się:

Jesteś zainteresowany naszymi usługami? Wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się bezpośrednio z konsultantem.

Formularz kontaktowy
Zgodnie art. 6 ust 1 pkt a RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych ArchiDoc S.A. z siedzibą w Chorzowie, ul. Niedźwiedziniec 10, numer KRS 0000345514 w celu przetworzenia zapytania wysłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podaję dane osobowe dobrowolnie. Jestem świadomy, ze przysługuje mi prawo dostępu do danych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 1. Administratorem danych osobowych osoby korzystającej ze strony http://www.archidoc.pl/, w tym kontaktującej się za pośrednictwem poczty elektronicznej z ArchiDoc S.A. (dalej: „Użytkownik”), jest ArchiDoc S.A. z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów,
 2. W sprawach związanych z podanymi przez Użytkownika danymi osobowymi, Użytkownik może się kontaktować z powołanym przez ArchiDoc S.A. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO): Bartosz Terlecki, ul. Niedźwiedziniec 10, 41 – 506 Chorzów, e-mail: iod@archidoc.pl.
 3. Podstawą prawną przetwarzania przez ArchiDoc S.A. danych osobowych Użytkownika jest wyrażona przez Użytkownika zgoda, a także w przypadku ewentualnych roszczeń - ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń.
 4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są wyłącznie dla celów udzielenia przez ArchiDoc S.A. informacji zwrotnej na zadane przez Użytkownika pytanie/a, w przypadku ewentualnych roszczeń – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi ustosunkowanie się do zadanego przez Użytkownika pytania.
 6. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, a także przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 7. Dane nie są przekazywane podmiotom trzecim, poza tymi, którzy uprawnieni są do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 8. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Użytkownika do państwa trzeciego ani, do organizacji międzynarodowych, za wyjątkiem usług świadczonych przez Google Analytics, Google AdWords.
 9. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 10. Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę w każdym czasie, poprzez złożenie oświadczenia na adres: iod@archidoc.pl i jednocześnie archidoc@archidoc.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Administratora Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. W oparciu o dane osobowe Użytkownika Administrator nie będzie podejmował wobec Użytkownika zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
SZCZEGÓŁOWE DANE KONTAKTOWE
CENTRUM OPERACYJNE
WARSZAWA
ul. Równoległa 4A
02-235 Warszawa
tel.: +48 22 595 40 45
fax: +48 32 355 68 70
archidoc@archidoc.pl
zobacz na mapie
CENTRUM OPERACYJNE
CHORZÓW
ul. Niedźwiedziniec 10
41-506 Chorzów
tel.: +48 32 355 68 40
fax: +48 32 355 68 70
zobacz na mapie
CENTRUM OPERACYJNE
MŁOCHÓW
al. Kasztanowa 160
05-831 Młochów
tel.: +48 22 739 15 36
fax: +48 22 739 15 35
zobacz na mapie
ARCHIWUM AKT
OSOBOWO - PŁACOWYCH
tel.: +48 32 721 99 12
e-mail: cda@archidoc.pl
KONTAKT DLA MEDIÓW
e-mail: archidoc@archidoc.pl
tel.: +48 22 595 40 48
KONTAKT DO DZIAŁU HR
e-mail: hr@oex.pl
tel.: +48 22 377 10 45
INSPEKTOR OCHRONY
DANYCH OSOBOWYCH
Bartosz Terlecki
e-mail: iod@archidoc.pl
tel.: +48 32 721 99 54
ul. Niedźwiedziniec 10
41-506 Chorzów
DANE REJESTROWE
ArchiDoc S.A., ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów
NIP 954-00-08-211, KRS 0000345514, Regon 272231993
Kapitał zakładowy 4.250.000 zł