Archiwum akt osobowo-płacowych
podziel się:

KONTAKT: Tel. +48 32 721 99 12
od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 - 09:30 i 10:00 - 15:00

Sposób udzielania informacji

Informacji o przechowywanym zasobie oraz sposobie załatwiania spraw udzielamy telefonicznie oraz w w siedzibie Zakładu Usług Archiwistycznych:

ArchiDoc S.A.
Centralny Dział Archiwizacji
ul. Niedźwiedziniec 10
41-506 Chorzów
cda@archidoc.pl

Podania o sporządzenie odpisu lub kopii akt osobowo - płacowych należy przesyłać na powyższy adres.

W treści pisma prosimy o podanie:

  • imienia i nazwiska (opcjonalnie: nazwiska panieńskiego),
  • daty urodzenia,
  • pełnego adresu korespondencyjnego,
  • numeru telefonu kontaktowego,
  • informacji jakiej dokumentacji dotyczy prośba o sporządzenie odpisu lub kopii (z jakiego przedsiębiorstwa, z jakiego okresu).
     

W przypadku otrzymania zapytania pracownicy Działu Obsługi Klienta CDA ArchiDoc w ciągu siedmiu dni sprawdzają stan dokumentacji, możliwości realizacji oraz dokonują wyceny zamówienia. Zamawiający opłaca koszty wykonania odpisów lub kopii w momencie nadejścia przesyłki z dokumentami.

Opłaty za świadczone usługi reguluje zarządzenie wewnętrzne Prezesa Zarządu ArchiDoc S.A. z uwzględnieniem wytycznych zawartych w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania.

Jak zgromadzić dokumenty do naliczania kapitału początkowego? Poradnik dla przyszłego emeryta

Wykaz przedsiębiorstw, których akta osobowo-płacowe przechowuje ArchiDoc S.A.

Wpis do Rejestru Przechowawców Marszałka woj. śląskiego

Wpis do Rejestru Przechowawców Marszałka woj. mazowieckiego

Regulamin świadczenia usług

Cennik opłat