Sektor publiczny
podziel się:

Sprawdź co możemy zrobić dla Twojej firmy

 • Digitalizacja dokumentacji bieżącej, archiwalnej, technicznej, zbiorów bibliotecznych i muzealnych, materiałów zszytych i oprawnych, bibliotecznych katalogów kartkowych, akt spraw urzędowych i sądowych, akt osobowych;
 • Digitalizacja wymagająca specjalistycznych skanerów do mikrofilmów 16 i 35 mm, dokumentacji wielkoformatowej do formatu A0+, ksiąg i starodruków;
 • Skanowanie dokumentacji geodezyjnej (operaty szacunkowe, mapy, wykazy zmian, matrykuły, księgi parcel, inne) wraz z wprowadzaniem danych do systemów geodezyjnych;
 • Archiwizacja komputerowa plików macierzystych wraz z konwersją dokumentów do formatów prezentacyjnych;
 • Wykonywanie opisów obiektów cyfrowych;
 • Stworzenie elektronicznego archiwum dokumentów wraz z metadanymi opisującymi dokumenty;
 • Porządkowanie dokumentacji kategorii A i B, brakowanie oraz niszczenie dokumentacji;
 • Przechowywanie dokumentacji oraz obsługa udostępniania zasobu;
 • Sporządzanie elektronicznych ewidencji (zasobu archiwalnego, akt sądowych, akt osobowych, akt komorniczych, akt spraw, itp.);
 • Tworzenie normatywów kancelaryjno – archiwalnych;
 • Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentacji.