TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU

Nasze rozwiązania umożliwiają klientom wyeliminowanie lub ograniczenie ilości wykorzystywanej w codziennej pracy dokumentacji papierowej. Pomagamy redukować koszty, usprawniamy obieg informacji i procesy obsługi klienta.

Oferujemy zarówno kompleksową obsługę procesów biznesowych, jak i realizację pojedynczych projektów. Posiadamy szeroką gamę usług dedykowanych poszczególnym branżom.

Usługi
 

Obsługa kancelarii

W ramach usługi kancelaryjnej oferujemy obsługę firmowej korespondencji: przychodzącej, wychodzącej i wewnętrznej. 

więcej
 

Skanowanie i e-archiwum

Przetwarzanie dokumentów papierowych na formę elektroniczną, a następnie udostępnianie ich obrazów klientowi. 

więcej
 

Rejestracja danych

Kompleksowa rejestracja danych, realizacja czynności towarzyszących procesowi wprowadzania informacji do systemów informatycznych.

więcej
 

Archiwizacja papierowa

Zarządzanie dokumentami, zarówno zasobem zastanym, jak i bieżąco narastającym, realizujemy w oparciu o unikatowy model usługowy. 

więcej
 

Elektroniczny obieg

Unikatowe rozwiązanie stworzone na bazie wieloletniego doświadczenia oraz milionów przeprocesowanych dokumentów.

więcej
 

Obsługa kadr i płac

Zarządzamy aktami osobowymi, naliczamy płace oraz doradzamy w obszarze personalnym i formalno-prawnym.

więcej